Čík Marián

podpredseda klubu

Telefón:

Email:


Kontakt

Zdenka Číková

Prezident klubu

0908-744-504