Všetci hráči čo boli v našom klube

01.05.2010 20:00
1,
Ballayová Daniela "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
2,
Béreš Jozef           "14", "15",
2,
Bibeň Štefan     "11", "12", "13", "14", "15",
4,
Bulejčík Michal           "14", "15",
5,
Čík Marián "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
6,
Číková Zdenka "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
7,
Dzúrik Michal           "14"  
8,
Floro Miroslav     "11", "12", "13", "14", "15",
9,
Galo Tomáš       "12", "13", "14", "15",
10,
Hrozáni Tibor     "11", "12", "13", "14", "15",
11,
Hrozániová Mária     "11", "12"      
12,
Hudecová Zdenka "09", "10", "11", "12"      
13,
Charfaoui Emil "09", "10"          
14,
Kakaš Daniel "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
15,
Križanová Anna     "11", "12", "13", "14", "15",
16,
Kuľa Andrej         "13", "14", "15",
17,
Matejíčka Ľubomír "09", "10", "11", "12"      
18,
Matuchovič Mário* "09"            
19,
Pastuchová Andrea "09"            
20,
Polgárová Dominika "09"            
21,
Siažik Vladimír       "12", "13", "14", "15",
22,
Stano Igor "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
23,
Stano Michal "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15",
24,
Šuchmová Ivana "09"            
25,
Šurin Igor   "10", "11"        
26,
Šurinová Timea   "10", "11"        
27,
Tomka Lukáš   "10", "11"        
28,
Urc Ivan "09"            
29,
Urcová Renáta "09"            
30,
Zemanec Ľubomír       "12", "13", "14", "15",

*hosťovanie z klubu CAP

—————

Späť


Kontakt

Zdenka Číková

Prezident klubu

0908-744-504