Naši hráči v roku 2009

02.05.2010 17:35
1,
Čík Maroš +421905/928-876
2,
Číková Zdenka +421908/744-504
3,
Hudecová Zdenka  
4,
Polgárová Dominika  
5,
Kakaš Daniel  
6,
Ballayová Daniela  
7,
Stano Michal +421944/156-063 
8,
Stano Igor +421940/590-813 
9,
Charfaoui Emil  
10,
Matejíčka Ľubomír +421911/977-847 
11,
Urc Ivan  
12,
Urcová Renatka  
13,
Pastuchová Andrea  
14,
Šuchmová Ivana  
15,
Matuchovič Mário*  

*- Hosťovanie(z klubu CAP)

—————

Späť


Kontakt

Zdenka Číková

Prezident klubu

0908-744-504